Aïllament Tèrmic i Acústic


seccions-aillament-fred
seccions-aillament-calor
seccions-aillament-so
seccions-aillament-guardiola

L'aïllament de cel·lulosa

Aislanat és un aïllant ecològic de cel·lulosa fabricat a partir de diaris nets i minerals bórics per millorar la seva resistència als insectes i dotar-los de propietats contra el foc (categoria B-S2-D0) i antifúngiques.

Es tracta d'un aïllant tèrmic i acústic que es pot aplicar en envans i cobertes; insuflat, projectat o bufat.

La guata de cel·lulosa perme taïllar en dos dies una casa, sense bastides, sense obra, a un baixcostiambun producte totalment ecològic.

El procés de fabricació

El procés comença passant paper de diari per una trituradora de martells. Es barreja després amb els minerals bórics i ensaca.

El procés de fabricació de la buata de cel·lulosa és, amb una gran diferència, el que menor consum d'energia presenta:

 

Comparativade consumd'energiaen fabricació
Producte Consum d´energia KWh/kg Consum energía KWh/m³
Llana devidre 6,5 180
Llana de roca 3 180
Aislanat 0,16 5

Aïllar és ESTALVIAR

Un bon aïllament és garantia segura d'un menor consum energètic i per tant, un estalvi important en les factures.

La capacitat de desfasament tèrmic de la buata de cel·lulosa, és a dir, el temps que triga a transmetre la temperatura d'un costat a un altre del seu gruix, la converteix enun aïllant excepcional (desfasament tèrmic: 8-12hores).

En comparació amb altres aïllants utilitzats en ecoconstrucció, la buata de cel·lulosa és la més competitiva en termes econòmics i tècnics, pel fet que la matèria primeraés abundantipoc costosa.

 

Aplicacions : insuflat de cel·lulosa

El insuflat consisteix a omplir, mitjançant aire a pressió, les cambres existents en cobertes, envans i sòls amb buata de cel·lulosa . El insuflat és recomanable tant per a obra nova com per a rehabilitació .

En primer lloc, s'estudien les cambres existents amb un endoscopi, per tal de determinar l'estat de les mateixes, així com els espais existents i poder així, fixar les quantitats i densitats de producte que cal aplicar .

A continuació, calculem ,que millora s'obtindrà una vegada insuflada la buata DE CEL·LULOSA. Aquesta millora es produeix en dos aspectes, d'una banda l'estalvi energètic que suposa la millora en l'aïllament, és a dir, que estalvi s'estima es produirà en la factura de despesa energètica, i per un altre el confort tèrmic que s'obtindrà, és a dir, l'increment de temps que tindrem al desfasament tèrmic, o dit d'una altra manera, la millora en el temps en que trigarà a passar la calor o el fred a l'interior del nostre habitatge .

Aquest estudi, ha de determinar finalment, la relació entre el cost de la inversió i el temps que trigarem a recuperar-la a través de l'estalvi generat .

Un cop decidida la conveniència de la intervenció, es procedeix al insuflat de la cel · lulosa.

Aplicacions : Projectat de cel·lulosa

El projectat consisteix a aplicar la cel·lulosa en humit, el que el converteix en un sistema d'aplicació molt apropiat per a obra nova.

Una de les seves principals avantatges és que no deixa ponts tèrmics ja que cobreix tots els espais.